Saturday, Dec 16th

Last update02:56:44 PM

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบ การโอนผลการเรียน NEW อภิชาติ ศิลปกอบ 414
2 ข้อบังคับ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 NEW อภิชาติ ศิลปกอบ 452
3 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สาขาวิชาโยธา และ สถาปัตยกรรม อภิชาติ ศิลปกอบ 841
4 อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ อภิชาติ ศิลปกอบ 916
5 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 อภิชาติ ศิลปกอบ 530
6 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน อภิชาติ ศิลปกอบ 923
7 ประกาศ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค รูปแบบพิเศษ 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 1097
8 ประกาศ อัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 2556 อภิชาติ ศิลปกอบ 1423
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 1306
You are here ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ