Friday, Oct 20th

Last update02:56:44 PM

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบ การโอนผลการเรียน NEW อภิชาติ ศิลปกอบ 321
2 ข้อบังคับ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 NEW อภิชาติ ศิลปกอบ 349
3 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สาขาวิชาโยธา และ สถาปัตยกรรม อภิชาติ ศิลปกอบ 828
4 อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ อภิชาติ ศิลปกอบ 901
5 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 อภิชาติ ศิลปกอบ 516
6 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน อภิชาติ ศิลปกอบ 900
7 ประกาศ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค รูปแบบพิเศษ 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 1070
8 ประกาศ อัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 2556 อภิชาติ ศิลปกอบ 1366
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 1280
You are here ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ