Tuesday, Aug 20th

Last update09:11:46 AM

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนักศึกษา ด้านวิศวกรรม 2562 อภิชาติ ศิลปกอบ 75
2 อัตราค่าธรรมเนียม หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551 อภิชาติ ศิลปกอบ 588
3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2560 อภิชาติ ศิลปกอบ 713
4 ระเบียบ การโอนผลการเรียน อภิชาติ ศิลปกอบ 942
5 ข้อบังคับ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 อภิชาติ ศิลปกอบ 1358
6 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สาขาวิชาโยธา และ สถาปัตยกรรม อภิชาติ ศิลปกอบ 1181
7 อัตราค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน ภาคปกติ อภิชาติ ศิลปกอบ 1428
8 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 อภิชาติ ศิลปกอบ 879
9 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน อภิชาติ ศิลปกอบ 1276
10 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค พิเศษ 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 1539
You are here ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ