Wednesday, Jun 28th

Last update11:27:23 AM

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบ การโอนผลการเรียน NEW อภิชาติ ศิลปกอบ 31
2 ข้อบังคับ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 NEW อภิชาติ ศิลปกอบ 35
3 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สาขาวิชาโยธา และ สถาปัตยกรรม อภิชาติ ศิลปกอบ 775
4 อัตราค่าเล่าเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ อภิชาติ ศิลปกอบ 837
5 อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 อภิชาติ ศิลปกอบ 456
6 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน อภิชาติ ศิลปกอบ 840
7 ประกาศ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค รูปแบบพิเศษ 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 971
8 ประกาศ อัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ 2556 อภิชาติ ศิลปกอบ 1210
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2548 อภิชาติ ศิลปกอบ 1162
You are here ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ