Monday, Feb 17th

Last update11:39:52 AM

ประกาศ การสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รูปแบบพิเศษ 2559

  • PDF

 title03

ประกาศ
การสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รูปแบบพิเศษ ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีรูปแบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

(เรียน เสาร์-อาทิตย์)

จำหน่ายคู่มือใบสมัคร รับสมัคร พร้อมรายงานตัว

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

วันที่ 11 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042-211040 ต่อ 1122, 1723, 1752, 1753, 1754, 1755

You are here ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ การสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รูปแบบพิเศษ 2559