ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์
042-211040 ต่อ 706 739 116 752 753 754 755 fax. 042-222487

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จาก Google Map

 

View UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY in a larger map