สายตรงผู้อำนวยการ
Position:
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Address:
โปรดส่งข้อความไปยังอีเมลที่ปรากฏบนหน้าติดต่อนี้
email: pattanaporn533 at gmail.com (เปลี่ยน at เป็น @ )
====================
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ. เมือง
จ. อุดรธานี
41000
ประเทศไทย
Phone:
-
Mobile:
06 3758 2833